Wie is de baas op internet?
Is dat Google? Of de overheid? Of ben jij het? Best een lastige vraag, en de waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden.

In de zes lesmodules van De Baas Op Internet leren kinderen tussen 10 en 14 jaar alles over de belangrijkste spelers op het web, wat data is, hoe SnapChat werkt en wat een cookie is. Deze thema's zijn gelinkt aan mediawijsheidlessen voor in de klas, maar hebben nadrukkelijk een technische insteek. Doel is dat kinderen meer digitaal geletterd raken doordat ze beter begrijpen hoe het netwerk van het internet precies in elkaar steekt. En dat mag best een beetje leuk zijn; zo ontwerp je zelf een escape room, bouw je het internet na met sponsjes en rietjes en ontwerp je de best mogelijke zelfrijdende auto.

Iedere lesmodule duurt ongeveer 1,5 uur en bestaat uit hands-on opdrachten, die veelal geen gebruik maken van computers. De modules zijn gratis te downloaden. Daarnaast biedt Waag trainingen aan voor leerkrachten die dit onderwerp graag samen voorbereiden. Meld je aan voor de Learn nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Lesbrieven
Op deze site worden lesbrieven aangeboden. Deze modules hebben als doel om bewustwording over het internet te vergroten en van leerlingen en leerkrachten kritische internetgebruikers te maken. De doelgroep is groep 7/8 van de basisschool en klas 1/2 van de middelbare school.

Er zijn zes thema’s:

 • Privacy
 • Internet
 • Geheimtaal
 • Datasporen
 • Encryptie
 • Algoritmes
   
  Deze thema’s kun je in willekeurige volgorde behandelen. Je kunt ook een keuze maken en er enkele uitkiezen om te doorlopen met de klas. De modules worden in .pdf formaat aangeboden en bestaan telkens uit een leerkrachtinstructie en werkbladen voor de leerlingen.

In iedere leerkrachtinstructie staat:

 • Praktische informatie
 • Lesopbouw
 • Samenvatting lesstof, inclusief ‘belangrijke ideeën’, een begrippenlijst en verdiepingsmateriaal
 • Draaiboek
 • Suggesties voor verdiepende opdrachten (bijvoorbeeld in te zetten op de middelbare school)
 • De goede antwoorden
   
  Er is zo'n 1,5 uur (of 2 lessen van 45 minuten) nodig om een module in te zetten in de klas. De instructie bevat een schets van de benodigde tijd per lesonderdeel. Wij wensen alle leraren en leerlingen veel succes en plezier met dit lesmateriaal. Ga snel aan de slag!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License